Nhật Bản cho phép du học sinh Việt Nam mắc kẹt vì Covid 19 được ở thêm 6 tháng

Tại Nhật Bản, từ ngày 21/5, chính phủ cho phép các du sinh đã tốt nghiệp, các thực tập sinh đã hoàn tất hợp đồng 3 năm bị mắc kẹt lại do dịch Covid 19 được ở thêm 6 tháng, kéo dài thời hạn cư trú.

Website Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, ngày 21/5, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã có chủ trương mở rộng các trường hợp người nước có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng Covid 19, trong đó có các du học sinh, thực tập sinh nước ngoài bị mắc kẹt với mức trợ cấp đặc biệt 100.000 yên/người. Được biết, trong thời gian qua có nhiều ý kiến xoay quanh việc bỏ sót nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do không đáp ứng điều kiện về đăng ký cư trú nên chủ trương này đã được đưa ra.

Được biết trước đó, ngày 19/5, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua “Dự án trợ cấp khẩn cấp hỗ trợ học sinh/sinh viên” để tiếp tục duy trì việc học tại các trường học của Nhật Bản. Khoản trợ cấp này dành cho những học sinh, sinh viên (bao gồm cả du học sinh) có thu nhập từ làm việc bán thời gian bị giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, học sinh, sinh viên có gia đình không thuộc đối tượng nộp thuế cư trú sẽ được hỗ trợ 200.000 yên. Học sinh, sinh viên không thuộc đối tượng trên được hỗ trợ 100.000 yên.

Bắt đầu từ ngày 21/5, cơ chế đặc biệt sẽ được Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú Nhật Bản sẽ áp dụng cho phép các du học sinh đã tốt nghiệp, thực tập sinh đã hoàn tất hợp đồng 3 năm, mắc kẹt tại Nhật Bản do dịch Covid-19 được kéo dài thời hạn cư trú thêm 6 tháng, qua đó đáp ứng điều kiện được nhận trợ cấp là có thời hạn cư trú còn hạn trên 3 tháng.

Theo đó, thời gian qua Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú Nhật Bản đã cho phép những người cư trú trung – dài hạn gặp khó khăn trong việc về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được tiếp tục cư trú trong thời gian chờ xuất cảnh về nước với tư cách Cư trú ngắn hạn (90 ngày) hoặc Hoạt động đặc định (3 tháng).

Vì dịch Covid-19, Nhật Bản cũng như những nước khác, số lượng thực tập sinh, du học sinh Việt mắc kẹt do không có chuyến bay về Việt Nam trong thời gian qua lên đến hàng nghìn người.

Trước tình trạng nhiều người nước ngoài tiếp tục gặp khó khăn trong việc thu xếp chuyến bay về nước, Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú quyết định trong thời gian tới cho phép người có tư cách cư trú trung – dài hạn được chuyển đổi thành tư cách hoạt động đặc định (6 tháng). Còn đối với những trường hợp đã hết hạn tư cách cư trú trung – dài hạn đang được cư trú với visa dưới 3 tháng, cơ quan này cho phép cấp tư cách cư trú Hoạt động đặc định (6 tháng) tại lần đăng ký xin gia hạn tư cách cư trú tiếp theo.